ประกันสุขภาพ

ข้อมูลประกันสุขภาพ การทำประกันสุขภาพ
ประกันสุขภาพเป็นความคุ้มครองการประกันประเภทหนึ่งที่จ่ายสำหรับค่ารักษาพยาบาลและการผ่าตัดที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกัน มีไว้เพื่อปกป้องบุคคลจากค่ารักษาพยาบาลที่สูง นื่องจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ไม่คาดคิด ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพผ่านนายจ้างหรือผ่านตลาดประกันสุขภาพของรัฐบาล นอกจากนี้ยังอาจซื้อเป็นรายบุคคลได้อีกด้วย